Astrojan Astronomical Picture Collection

Messier Images
NGC 1 Objects
NGC 2 Objects
NGC 3 Objects
NGC 4 Objects
NGC 5 Objects
NGC 6 Objects
NGC 7 Objects
NGC 8 Objects
NGC 9 Objects
NGC A Objects
IC Objects
Nebulae
Spiral Galaxies
UGC -s
Solar System Planets
Constellations
Minerals
Madarak
Birds
Proteins 1
Protein 2
Protein 3
Protein 4
Crop Circles
Waterfalls
Atommag szerkezete
CFHT image collection
Idegen lények
Flower Images 7
Flowers 1
Flowers 2
Flowers, Virágok 3
Flower Images 4
Flowers 5
Flower Images 6
Astrojan Image Collection

Gravity. Is it really a pulling force? No

Foton és anyagmodell, Atommag szerkezete

Problémák a relativitáselmélet körül

A gravitáció valóban térgörbület lenne ???

Gravitáció, Gravitáció és anyag

A Michelson-Morley kísérlet értelmezése

A Hafele Keating kisérlet megsemmisítő bírálata

Ecce Homo. Az Ember Tevékenysége

 

 

 

PICTURES OF PLANET VENUS  A FOTON RÉSZECSKE SZERKEZETE, FELÉPÍTÉSE CROP CIRCLES BIRD PICTURES, MADÁR FOTÓK FLOWER IMAGES, VIRÁG KÉPEK A FÖLD BOLYGÓ  ÉRDEKESSÉGEI, NEVEZETESSÉGEK ÁSVÁNYOK

 

PROBLÉMÁK A RELATIVITÁSELMÉLET KÖRÜL FLOWER PICTURES, VIRÁG FOTÓK DVAG NYOMÓ GRAVITÁCIÓ ATOMMAG SZERKEZETE ÉS AZ ATOMMAGÁTALAKULÁSOK MECHANIZMUSA, PROTON TÓRUSZ MODELL CSILLAGKÉPEK

 

BIOLEX BIOKÉMIAI KISLEXIKON KÉPEKKEL. ANYAGCSERE UTAK ÉS AZ ÉLŐ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSE. PROTEIN MODELLEK 5, FEHÉRJE MODELLEK 4, FEHÉRJE MODELLEK 3, FEHÉRJÉK SZERKEZETE MODELLEK 2, PROTEINEK FELÉPÍTÉSE, MODELLEK 1
 
Free Web Hosting