A tau erő
Béni Péter, 1033 Budapest, Harang u. 16. IV.13
Érkezett: 2008 szept 14

A tau erő fogalmához   Newton tömegvonzás törvényének   egyszerű transzformálása útján jutok el, mivel abban burkoltan rejtőzik. A transzformálás azért egyszerű, mert egy adott képlet bővítését, átrendezését, új típusú változók és állandók bevezetését végzem anélkül, hogy a képlet sérülne.

ahol, m   az egyes, ill. kettes tömeg,   r   a két tömeg távolsága,
gamma   pedig a gravitációs együttható, értéke, dimenziója

  =   ( 6,674215 ± 0,000092 ) · 10 − 11

1. lépés. A képletet átalakítom három tényezős szorzattá, az alábbi formában.

2. lépés. A távolságot kifejezem a fénysebesség értékének és a távolság befutásához szükséges idő, az időtáv szorzatával és az így kifejezett alakját helyettesítem be a képletbe.

r = c o · t r [ m ] rádiusz
t r [ s ] időtáv
co = 299 792 458 fénysebesség

3. lépés. Bővítem a képletet a gravitációs együttható hányadossal és a fénysebesség negyedik hatványának hányadosával, melyekkel a képlet öt tényezős szorzattá bővül.

4. lépés. A képletet átalakítom hat tényezős szorzattá a rendelkezésre álló értékek felhasználásával, azaz, sem nem bővítek, sem nem egyszerűsítek, ezáltal az alábbi alakot kapom meg.

5. lépés. Bevezetem a gravitációs együttható és a fénysebesség köbének hányadosaként a delta jelölést. Lévén ennek a dimenziója idő és tömeg hányados, továbbá csak állandó értékekkel előállított, elnevezem észlelési állandó-nak.

  = ( 2,47706888 ± 0,00003414 ) · 10− 36 idő konstans

6. lépés. Behelyettesítem az így meghatározott észlelési állandót az átrendezett alakba, minden lehetséges módon.

7. lépés. Az észlelés állandója és a tömeg/idő hányados szorzataként a fi-négyzet, azaz a j2 jelölést vezetem be úgy az egyes, mint a kettes tömeg indexeire, külön-külön. Mivel ezen kifejezésnek nincs dimenziója, továbbá tömeg és időtávolság függő, állandósult tömeg esetén csak idő függő, kettős értelemmel nevezem meg, egyrészt árnyékfaktor-nak, másrészt észlelési szög-nek.

árnyék faktor
észlelési szög

8. lépés. A fénysebesség és az észlelés állandója hányadosaként a tau, azaz a t jelölést vezetem be. Mivel ennek dimenziója erő dimenzió, továbbá csak állandó értékekkel előállított, ezáltal ez is állandó, elnevezem tau-erő-nek.

= ( 1,21027097 ± 0,00001668 ) · 10 44 tau konstans erő

9. lépés. Behelyettesítem ez utóbbi jelöléseket úgy az egyes, mint a kettes indexekre, mellyel elérkeztem a transzformálási tevékenység végére.

F =

A tömegvonzási törvény más alakját kaptam meg, a newtoni alakkal azonos erő tartalommal, azonban merőben más értelmezéssel.
A képletben szereplő tau erő a tér állandó nagyságú ereje. Ezen erő a térben lévő anyagra minden irányból egyenletesen hat. Az anyag létezését ez biztosítja, az égitesteket ez tartja egybe, ezen alapszik a tömegek közötti kapcsolat.

 

Seres László (2019 jan, Szeged) észrevétele alapján a fénysebesség használata a távolság megadásához önkényes és így ettől a sebességtől függ a tau nyomóerő nagysága is.

Problémák a relativitáselmélet körül

Vita 1,   Vita 2,   Vita 3,   Vita 4,         Alias rigó fórum:   OF   OF2   OF3     és       Tudomány cikkek archiv       SG   SG2       Szkept       Hypog       Csivar

Irj a vendégkönyvembe! János
rohan.janos@med.u-szeged.hu

Vissza a Problémák oldalra

Index Fórum   2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
 

Free Web Hosting