Beryllium 12 nucleus transition form
Nuclear structure of

Beryllium 12 

(half life = 21.49 ms). Move mouse on image for Be12 transition form

Blue toruses = 12 protons
Red toruses = 8 nuclear electrons

Atomic number of Be (4) = protons (12) - nuclear electrons (8)

Beryllium 12 decays by electron emission (from left position) of Beryllium 12 decay form to Boron 12 (half life = 20.20 ms)

Boron 12 decays by electron emission of Boron 12 decay form to Carbon 12 (stable, 98%)

Click on image for Boron 12


Foton és részecskemodell
Az atommag szerkezete
Atommag szimmetria


Beryllium 11 nucleus Beryllium 13 nucleus

Be6Be7Be8Be9Be10Be11Be12Be13Be14Be15Be16

HHeLiBeBCNOFNe
NaMgSiSArCaFeNiNdPb

 
A Berillium 12 atommag szerkezete, tórusz felépítése. Atommag képek, kötőelektronok és Berillium tóruszmodell képek. Atommag részecske modell proton és magelektron illusztrációk. Az elektronsugárzó Berillium 12 izotóp atommag bomlási mechanizmusa.
 

Free Web Hosting