English version   A Fény. Foton modell by Astrojan

Eredeti méret

A FotonA foton NEM elemi részecske
ebben a modellben
 4 részecskéből áll: AA = graviton A elemi részecske , BB = graviton B elemi részecske , CC = negatív elektromos töltés elemi részecske és DD = pozitív elektromos töltés elemi részecske .
Amint A és B részecske fordul kettőt, C és D fordul mégegyet (vagyis C és D összesen fordul hármat), a foton spin = 1 -nek megfelelően.
Lineárisan polarizált foton nem létezik.

A modell értelmezi, hogyan terjed a váltakozó elektromos és az arra merőleges mágneses tér vektor egy foton részecskével valamint egyesíti a fény részecske és hullámtermészetéből adódó tulajdonságokat.

Az 1022 keV -nál nagyobb energiájú gammafotonok egy nagytömegű atommagba ütközve párkeltéssel elektronná és pozitronná alakulhatnak át, tehát a fénykvantum hordozza a pozitív (D) és a negatív (C) töltésegységet. AntianyagNe keressétek a nagy tömegű antianyagot a világegyetemben, a világegyetem töltésegyensúlyban van, ugyanannyi a pozitív (proton) mint a negatív töltés (elektron),
mert a töltés elemi részecske (D és C)
 tehát nem létezik, a pozitronban csupán a pozitív töltésegység (D) található, míg az elektront a negatív töltésegység (C) és ha szabad úgy fogalmaznom egy graviton (A) építi fel. A pozitront a pozitív töltésegység (D) és egy graviton (B) építi fel.
Mivel a proton antiproton pár szintén annihilálódik fotonná, és fordítva, ezért az elektront és az antiprotont ugyanazok az elemi részecskék építik fel (A és C). A pozitront és a protont szintén (B és D).

A tömeg tulajdonság akkor jön létre amikor a foton ütközés után megáll, és az energiájából egy állóhullámAz Elektron egy tórusz amelyben egy graviton A kígyózó mozgással alkot egy karikát s ekörül kering egy negatív elemi töltés, a C.
A Proton tórusz hasonló csak kisebb: egy kör alakban mozgó graviton B körül kering egy pozitív elektromos elemi töltés (D).
A Neutron úgy jön létre, hogy a nagyobb átmérőjű elektron tórusz közepébe beágyazódik a kisebb átmérőjű (de nagyobb energiájú) proton tórusz. A neutront az ellentétes elektromos töltések tartják össze
 tórusz jön létre, ezt érzékeljük tömegként. Az elektron és a proton egymással nem annihilálódik, mert a proton rezonancia - állóhullám energiája sokkal nagyobb mint az elektroné, és ez olyasvalami mintha egy gyalogos szeretne felszállni egy robogó gyorsvonatra. Vagy repülőre. Ezért nem annihilálódik a proton az elektronnal.

(A) és (B) graviton különböző részecske lehet, ketten együtt (A és B) alkotnak egy gravitont, amelynek spinje = 2, tehát a graviton sem elemi részecske.
A kopasz gravitonok terjedési sebessége c2pontosabban 300 000 x 300 000 km/s , a D és C töltésegységek gátolják a gravitonok mozgását és fénysebességre lassítják, mert az maga lesz a fény.

Lézerfény kialakulásával a fény kristályos szerkezetet vesz fel Oszlop Sor Oszlop Sor. Az egymás mellett haladó fotonok elektromos töltéseikkel rendeződnek, félfordulatonként az oszlopokkal majd negyedfordulattal később soronként létesítve kapcsolatot egymással, ezáltal stabilizálva a lézerfény síkkristály szerkezetét.
Ha a rácsban a fotonok egymástól való távolságát d-vel jelöljük, akkor az azonos előjelű szomszédos töltések egymástól való távolsága mindig d, az ellentétes előjelű töltések egymástól való távolsága viszont mindig kisebb mint d.

Kristályos Fénykvantum Lézer Foton modell

    Cirkulárisan polarizált Foton modellje 
A fény kettős természete
A foton
Back to Main Astrojan

Polarizált Fény Modell

 
Free Web Hosting