neutron = proton + electron torus
Nuclear structure of

Hydrogen 2 

= Deuterium (stable). Move mouse on image for neutron picture.

Blue toruses = 2 protons
Red   torus     = 1 nuclear electron

Atomic number of H (1) = protons (2) - nuclear electrons (1)

Spin = 1+

Click the photo for Hydrogen1 nucleus (= proton)


Photon model of light


H1 = proton Hydrogen 3 nucleus

H1H2H3H4H5H6

HHeLiBeBCNOFNe
NaMgSiSArCaFeNiNdPb

 
H2 deutérium atommag stabil szerkezete. Egy magelektron (piros) két protontóruszt (kék) ragaszt össze stabil szerkezetté. Az atommagban nincsenek neutronok, gluonok. Structure of Hidrogen 2 element nucleus.
 

Free Web Hosting