English version   A Sagnac kísérlet

A Sagnac kísérlet cáfolja a fénysebesség állandóságát, a c nem állandó, valamint közvetett bizonyítékot szolgáltat a klasszikus sebességösszeadás létjogosultságára. A kísérleti elrendezés három tükröt B valamint egy féligáteresztő H tükröt tartalmaz - egy forgó tárcsára szerelve, amelynek forgási sebessége Omega.

A Sagnac kísérlet elrendezése.

A fénysugarat a H féligáteresztő tükörrel kettéosztjuk. Az egyik sugár (1) az óramutató járásával szemben halad (a forgás irányában) míg a másik (2) ellenkező, az óramutató járásával megegyező irányban. A sugarak egyesítésekor interferencia csíkokat figyelhetünk meg. A csíkeltolódás (amely a fénysugarak futásidő különbözőségéből adódik) mértéke: Delta z = 8Omega r^2/(c lambda).
Nyilvánvaló, hogy az Omega szögsebességgel forgó rendszer nem-inerciális jellege nem jöhet számításba: még senki sem látott vákuumban (nagy tömegektől távol) görbe pályán haladó fénysugarat; a fénysugár a két derékszögűSajnos, ez nem igaz. Ha a tárcsát forgatjuk, akkor a fényvisszaverődés nem lesz derékszögű, hanem az 1. sugárnál kisebb, a 2. sugárnál pedig 90o -nál nagyobb szögű lesz.. visszaverődés között egyenes vonalban halad.

Ennek ellenére, tekintsük a következő gondolatkísérletet: Képzeljük el, hogy a forgó tárcsa sugarát a végtelenhez tartva növeljük a forgótárcsa sugara nő a végtelenbe, de az Omega r = v értékét állandó értéken tartva csökkentsük a forgás sebességét szögsebesség tart nullához. Ezért a gyorsulás értéke Omega^2r tart nullához. Válasszuk az r sugarat úgy, hogy a gyorsulás legyen sokkal kisebb egy előre megadott értéknél (a kísérleti pontosság határánál, például). Senki nem tudja megkülönböztetni ezt a "közel-inerciális" rendszert a valódi inerciális rendszertől. Ha az egyenlő távolságban lévő tükrök számát szintén növeljük (N nő a vágtelenbe), akkor a tükrök közötti egyenes vonalak (a fénysugarak) közelítenek a kör kerületéhez. Ennek eredményeképpen a csíkeltolódás mértéke kifejezhető a Delta z = alpha Lv/c egyenlettel, ahol alpha egy adott lambdaértékénél állandó, és L a tárcsa kerülete. A kísérlet nyilvánvaló szimmetriája következtében a hatás az L kerületen additív, és az értéke az eszöz méretével függ össze. A gyorsulás "kumulatív" hatása egy adott egyenesvonalú régióban kisebbé tehető bármely előre meghatározott értéknél, így a csíkeltolódás mértéke: Delta z  v/c (Az Omega változásai a v megfelelő változásait eredményezik, mivel v=Omega r, egy véges érték).

Ennélfogva a jelvezetés ideje lineárisan függ a rendszer forgási sebességétől, amely egyenértékűSajnos, ez nem igaz, mert csak azzal egyenértékű, hogy az egyik sugár (1) több utat jár be mint a másik (2). De ne gondolja senki, hogy ez valamiféle relativisztikus hosszkontrakciótól van !... azzal, hogy c nem lehet állandó.

Sergey N. Arteha

Ez mind nagyon szép, a dolog szépséghibája csupán az, hogy az 1. sugár hosszabb utat tesz meg az egyesítésig mint a 2. sugár, tehát a kisérletben nem a fénysebesség változik, hanem csupán a fényút. A Sagnac kisérlet emiatt a fénysebesség változásának kimutatására nem alkalmas.

A fénysebesség változásának kimutatására Pound és Rebka brilliáns kisérlete használható. A fénysebesség csak a DVAG éterhez képest állandó.

Astrojan


A negligált kisérletek       MG

Vissza Michelson oldalra Back to Main Astrojan
 
Free Web Hosting